Presse

Pressemateriale og fotos fra filmene kan downloades her.

DOXBIO præsenterer hvert år et program med 6 dokumentarfilmpremierer. Filmene vises i et netværk af 50-60 biografer, der er fast tilknyttet DOXBIO. Nogle biografer viser kun filmen én gang som en event, i andre biografer fortsætter filmen i biografernes program.

Til hver af filmenes premierer bestræber vi os på at give publikum en ekstra oplevelse. Det kan tage form af debatter, kunstnerinterviews, musikevents, en smagsoplevelse el. lign. Mindst et par gange om året tager det også form af en stor landsdækkende live-transmission.

Formålet med DOXBIO er at bringe dokumentarfilmen ud i de danske biografer, ikke bare i de større byer, men i hele landet. Derfor vil du også kunne finde en biograf, der viser DOXBIO-film i alle landsdele i Danmark.

DOXBIO er 4. oktober 2017 blevet suppleret med DOXBIO ON DEMAND, der gør det muligt for publikum selv at oprette visninger i biografen. Læs mere om DOXBIO ON DEMAND her, eller i pressematerialet, der ligger til download her.

Downloads
DOXBIO sker med støtte fra bl.a.
enda
30